Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 2606Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerp projectplan kadeverbetering Willem van der Veldenweg te Kaag en Braassem 

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor kadeverbetering Willem van der Veldenweg vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld. Het projectplan betreft:

De Grote en Kleine Heilige Geestpolder ligt in de provincie Zuid-Holland op het grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem, ten westen van Leimuiden en ten noorden van Rijnsaterwoude. De Willem van der Veldenweg vormt de oostelijke waterkering van deze polder. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising met de Vriezenweg tot aan de Drecht. Het traject is ongeveer 1,2 km lang. De werkzaamheden die moeten worden verricht om de dijk aan de huidige veiligheidsnormen te laten voldoen bestaan uit het deels vervangen van de beschoeiing door stalen damwanden, het aanbrengen van kleikisten en het ophogen van de waterkering.

Het ontwerp-projectplan kan van 9 maart 2021 tot en met 20 april 2021 worden ingezien:

  • 1.

    tijdens kantooruren bij de receptie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. Voor inzage in de stukken moet u een afspraak maken: 071-3063063

  • 2.

    vanaf 9 maart 2021 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

Onder vermelding van kenmerk 21.012444 en onderwerp: ´zienswijze kadeverbetering Willem van der Veldenweg´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

Leiden, 8 maart 2021