Hoogheemraadschap van Delfland – aanvraag watervergunning AL 6627 Den Haag

2021-004422

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen op 26 februari 2021 voor maken van uitstroomvoorziening hemelwaterafvoer en aanbrengen stortebed in watergang AL 6627 Den Haag.

Deze bekendmaking is informatief. Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Als er over deze aanvraag beslist is, wordt de beschikking op de aanvraag ook bekend gemaakt. Tegen die beschikking kunt u wel bezwaar maken.

Over de ingekomen aanvragen kunt u wel reeds contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), dat op werkdagen van 9.00 tot 16.00 is te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

 

Naar boven