Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 2430Overige overheidsinformatieVOORNEMEN AANWIJZEN ZWEMLOCATIES

Waterschap Limburg is voornemens om de zwemlocaties in oppervlaktewateren voor het jaar 2021 aan te wijzen en heeft daartoe ontwerpbesluiten opgesteld.

 

Inzage

Met ingang van 1 maart 2021 tot en met 12 april 2021 liggen deze ontwerpbesluiten ter inzage op het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Het inzien van de stukken kan alleen na telefonische afspraak, telefoon 088-8890100.

Daarnaast liggen de stukken ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert op de daar gebruikelijke plaatsen en tijdstippen.

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen ingezetenen van de Provincie Limburg en overige be­langhebbenden hun zienswijze over de ontwerpbesluiten schriftelijk kenbaar maken aan het dage­lijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van “Aanwijzing zwemlocaties”. Voornoemde ingezetenen en overige belanghebbenden die hun ziens­wijze omtrent de ontwerpbesluiten mondeling naar voren willen brengen, kunnen zich gedurende bovengenoemde termijn tijdens kantooruren wenden tot het team Toezicht en Handhaving, telefoon 088-8890100.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot team Toezicht en Handhaving van Waterschap Limburg (telefoon 088-8890100).