Benoeming lid algemeen bestuur in verband met ontslag

De voorzitter van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat mevrouw S.C. Blok (Lijst 2, Water Natuurlijk) per 23 februari 2021 ontslag heeft genomen (artikel X 2 Kieswet), als lid van het algemeen bestuur.

Per 23 februari 2021 is op de opengevallen plaats mevrouw M.A. de Wolf benoemd. In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur zal het onderzoek van de geloofsbrieven en de installatie plaatsvinden.

 

Doetinchem, 23 februari 2021

 

drs. H.Th.M. Pieper

voorzitter centraal stembureau

 

Naar boven