Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 2214Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Vertonsweg Burgh-Haamstede

Het waterschap heeft op 16 februari 2021 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder onder de woning Vertonsweg 9 in Burgh-Haamstede.