Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2021, 200Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het aanleggen van kabels nabij Sterremuurlaan 8 te Peize.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 januari 2021 tot en met 17 februari 2021 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.