Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2021, 1733Plannen | overigBekendmaking start inspraak ontwerp projectplan KWA+ ‘Opstelplaats mobiele pompen Caspargouw’

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 9 februari jl. het ontwerp projectplan KWA+ ‘Opstelplaats mobiele pompen Caspargouw’ ter inzage legt voor inspraak. In het plan staat beschreven welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren bij gemaal Caspargouw in Cothen (gemeente Wijk bij Duurstede).

 

Doel van deze maatregel is om tijdens extreme droogte extra water vanuit het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) via de Kromme Rijn naar de binnenstad van Utrecht aan te voeren om daar het water op peil te houden. Hiervoor zijn mobiele pompen nodig. Het plan voorziet in de bouw van een opstelplaats voor deze pompen.

 

Deze wateraanvoer draagt indirect bij aan het project KWA+ doordat elders langs het Amsterdam Rijnkanaal het Noordergemaal daarmee volledig ingezet kan worden voor de aanvoer van zoet water naar West-Nederland.

 

De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een opstelplaats voor mobiele pompen langs het ARK bij gemaal Caspargouw te Cothen. Naast de aanleg van een opstelplaats, voorziet het plan ook in de aanleg van twee afsluitbare watertransportleidingen onder de weg (door de kade) en een uitbreiding van de bestaande elektriciteitsvoorziening.

 

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij horende bijlagen inzien van 11 februari t/m 25 maart 2021. bij:

 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00-17.00 uur, telefoon (030) 634 57 00;

 Ook kunt u kijken op www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen of Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer - HDSR

 

Inspraak

U kunt gedurende een periode van 6 weken, schriftelijk of mondeling, uw zienswijze over het ontwerp-projectplan indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Postadres: Postbus 550, 3990 GJ Houten; mailadres: kwa@hdsr.nl. U heeft hiervoor de tijd tot en met 25 maart 2021.

 

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan wordt verwerkt. Het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld.

 

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het plan daartegen ook geen beroep in kunt stellen bij de rechtbank.

 

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp-projectplan kunt u contact opnemen met Arianne van Trigt, omgevingsadviseur van het project KWA+, bereikbaar op telefoonnummer 030 634 5753 of kwa@hdsr.nl

 

Houten, 12 februari 2021