Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 1611Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerp-peilbesluit Wassenaarschepolder te Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 2 februari 2021 de partiële herziening van het ontwerp-peilbesluit voor de Wassenaarschepolder vrijgegeven voor terinzagelegging. De Wassenaarschepolder ligt in de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Deze partiele herziening richt zich op een klein deel van de polder, ten zuiden van het dorp Leimuiden en de Drecht.

Tijdens de uitvoering van maatregelen is gebleken dat er een klein verschil van ca. 140 m is ontstaan tussen de peilvakgrens in het vigerend peilbesluit uit 2012 en de praktijksituatie. Met deze partiële herziening wordt dit hersteld, waarbij de praktijksituatie wordt vastgelegd.

Het ontwerp-peilbesluit voor Wassenaarschepolder ligt tegelijkertijd ter inzage met het ontwerp-projectplan voor de Wassenaarschepolder. Het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage van 16 februari 2021 tot en met 30 maart 2021 en kan worden ingezien:

  • 1.

    op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 – 306 30 63.

  • 2.

    via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld en bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-peilbesluit aan te passen. Vervolgens wordt het peilbesluit definitief vastgesteld.

Onder vermelding van kenmerk 21.009153 en onderwerp: ´zienswijze Wassenaarschepolder´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden. Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

Leiden, 15 februari 2021