HAS2021_Z32798 Gemeente Westerwolde

Watervergunning voor het verwijderen van twee steigers en deze vervangen voor een beschoeiing bij de stuw Voedingsleiding nabij de Veelerveensterweg te Vlagtwedde.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Gemeente Westerwolde, Postbus 14 te SELLINGEN voor het verwijderen van twee steigers en deze vervangen voor een beschoeiing bij de stuw Voedingsleiding nabij de Veelerveensterweg te Vlagtwedde.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 21 december 2021 tot en met 1 februari 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven