1e Begrotingswijziging AGV 2022

 

Het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) vergadert op donderdag 16 december 2021 over de 1e Begrotingswijziging AGV 2022. In de begrotingswijziging zijn de wijzigingen verwerkt ten opzichte van de, op 25 november 2021 door het Algemeen bestuur vastgestelde, Begroting AGV 2022.

Inzien van de stukken

Vanaf 1 december 2021 kunt u de 1e begrotingswijziging digitaal inzien via het Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl (In de linker kolom onder “Externe bijlagen”).

Tot en met 16 december 2021 kunt u de begrotingsstukken tijdens kantooruren ook (digitaal) inzien via de informatiezuil op het kantoor van het Waterschap en Waternet aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam. Het kantoor is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Houdt u daarbij wel rekening met het feit dat de ontvangstruimte van het kantoor een publieke binnenruimte is. Met de geldende COVID-19 maatregelen betekent dit dat u daar een mondkapje moet dragen.

De begroting is ook digitaal in te zien via de website van AGV: www.agv.nl.

Inspraak

Tot en met donderdag 16 december 2021 kunt u schriftelijk uw bedenkingen indienen bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer R.A.R. van Ommeren, van de afdeling Financiën, team Planning en Control, bereikbaar via de Klantenservice van Waternet 0900 93 94 (geen extra belkosten).

 

Amsterdam, 1 december 2021

 

 

Naar boven