Openbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg 8 december 2021

Op woensdag 8 december 2021 om 15.00 uur vindt een openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De vergadering vindt digitaal plaats en wordt uitgezonden via https://www.youtube.com/channel/UCwLI3Vtp510CfPHaWIPtOPg. De agenda en vergaderstukken zijn in te zien op en te downloaden van de website https://ris3.ibabs.eu/Calendar/Index/Waterschaplimburg.

 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?

Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de AB-vergadering aan bij de dijkgraaf via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl, onder vermelding van het agendapunt of niet geagendeerd onderwerp waarover u wilt inspreken. De verzoeker vermeldt in het verzoek naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Informatie

Hebt u vragen, neem dan contact op met Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

 

Roermond, 1 december 2021

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Naar boven