RECTIFICATIE: Watervergunning voor het aanleggen van een steiger en beschoeiing in een secundaire watergang nabij De Beekjuffer 24 te Eelderwolde

Per abuis is in de eerder gepubliceerde besluit het foutieve adres De Beekjuffer 42 genoemd. Dit is gecorrigeerd in het besluit naar De Beekjuffer 24 te Eelderwolde.

Terinzagelegging

Het gewijzigde besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 november 2021 tot en met 4 januari 2022 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen. Als u de stukken wilt inzien, kunt u een afspraak maken via vergunningen@noorderzijlvest.nl of 050 -3048911.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website https://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 – 3048911 of per e-mail vergunningen@noorderzijlvest.nl.

 

Naar boven