HAS2021_Z33103 Gemeente Aa en Hunze

Watervergunning voor het plaatsen van een verzamelput in een hoofdwatergang ter plaatse van de Hunzeweg te Nieuw Annerveen.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten voor het plaatsen van een verzamelput in een hoofdwatergang ter plaatse van de Hunzeweg te Nieuw Annerveen.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 1 december 2021 tot en met 12 januari 2022. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien.

Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.

In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven