HAS2021_Z32836 Visser & Smit Hanab B.V.

Watervergunning voor het vervangen van twee bestaande afsluiterschema's op Chemiepark Delfzijl binnen de zonering van de primaire kering.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Visser & Smit Hanab B.V., Postbus 305 te Papendrecht voor het vervangen van twee bestaande afsluiterschema's op Chemiepark Delfzijl binnen de zonering van de primaire kering.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 30 november 2021 tot en met 11 januari 2022. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven