HAS2021_Z16334 Camping Zeestrand Eems-Dollard

Watervergunning voor het hebben van 8 trekkershutten in de zonering van de zeedijk te Termunterzijl.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Camping Zeestrand Eems-Dollard, Schepperbuurt 4A te TERMUNTERZIJL voor het hebben van 8 trekkershutten in de zonering van de zeedijk te Termunterzijl.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 29 november 2021 tot en met 10 januari 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven