HAS2021_Z31220 Olthof Groep B.V., Molenraai 15, 9611 TH Sappemeer

Ontwerpbeschikking watervergunning voor het lozen van hemelwater afkomstig van de opslag van spoorwegballast op de watergang aan de noordzijde van de inrichting.

Olthof Groep B.V. heeft bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een aanvraag op grond van de Waterwet ingediend voor 30 april 2021. Het dagelijks bestuur is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 29 november 2021 tot en met 10 januari 2022 bij:

- waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur

- bij de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

De ontwerpbeschikking kunt u hiernaast ook digitaal inzien.

Zienswijze(n)

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze over de ontwerpbeschikking inbrengen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden. De ingebrachte zienswijze(n) worden meegewogen in het besluit op de aanvraag.

Inlichtingen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met E. Bos (tel. 0598-693800).

Naar boven