HAS2021_Z29234 KPN B.V.

Watervergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder de Borgsloot te Meerstad.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan KPN B.V., Modemweg 33 te Amersfoort voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder de Borgsloot te Meerstad.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 24 november 2021 tot en met 5 januari 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven