Waterschap van plan om Nijmolense Beek, Cannenburgher Beek en De Hegge (Vaassen) te verbeteren

 

In de Nijmolense Beek, Cannenburgher Beek en De Hegge, ten noorden van Vaassen, gaat Waterschap Vallei en Veluwe een aantal onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen uitvoeren.

In de huidige situatie bezwijkt een kade regelmatig, staan beschoeiingen op instorten en zijn duikers en bermsloten moeilijk te onderhouden. Bovendien zijn er problemen met de waterafvoer en wateroverlast. Om die redenen gaat het waterschap maatregelen uitvoeren.

Het waterschapsbestuur stelt voor deze maatregelen een projectplan op.

Het waterschap maakt hiervoor eerst een ontwerp-projectplan, daarop kunt u reageren. Daarna komt er een definitief projectplan.

Het ontwerp-projectplan en de bijlagen vindt u hiernaast bij Externe bijlagen.

De plannen bekijken

U kunt van 29 november 2021 tot en met 10 januari 2022 reageren op het ontwerp van het projectplan. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Ook kunt u in deze periode de papieren versie van het ontwerp en de bijlagen komen bekijken. Dat kan tijdens openingstijden op het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn. Let op: het kan dat dit tijdelijk anders is vanwege de coronamaatregelen. Informeer daarom vóór uw bezoek naar de mogelijkheden, op telefoonnummer (055) 5 272 911. Geeft u daarbij alstublieft aan dat u stukken wilt bekijken die ter inzage liggen.

Na de reactieperiode stelt het waterschap het definitieve projectplan vast. Degenen die een reactie geven, krijgen daarover bericht van het waterschap.

Wie kan er reageren?

Als u belanghebbende bent bij dit projectplan, dan kunt u een reactie indienen.

 

Inhoud van uw reactie

In uw reactie kunt u aangeven wat u van de plannen vindt of wat u wilt dat er aangepast wordt. Vermeld verder uw naam, adres en woonplaats.

Hoe kunt u reageren?

Het liefst ontvangen wij uw zienswijze via het digitale formulier op https://www.vallei-veluwe.nl/formulieren/zienswijze-nijmolen/.

  • Lukt het niet via dit formulier? Zend uw zienswijze dan per email naar info@vallei-veluwe.nl. Neem als onderwerp: Zienswijze projectplan Nijmolense Beek, ter attentie van de heer J. van Noord. U hebt ook de mogelijkheid om uw zienswijze schriftelijk (op papier) in te dienen. Gebruik hiervoor het formulier dat u per post heeft ontvangen. Dit kunt u toesturen aan Waterschap Vallei en Veluwe, ter attentie van de heer J. van Noord, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

  • U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van de onderstaande contactpersonen.

Vragen

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Jan van Noord (projectleider), telefoonnummer (06) 29 56 42 62 of Joep Schrijver (omgevingsmanager), telefoonnummer(06) 20 92 58 54.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met Jaap Doude van Troostwijk, telefoonnummer (06) 11 73 31 37.

 

Apeldoorn,

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

drs. ing. K.A. Blokland,

secretaris

mr. S.H.M. Ornstein MCPm,

dijkgraaf

Naar boven