Begroting AGV 2022

 

Het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) vergadert op donderdag 25 november 2021 over de Begroting 2022. Deze geeft onder andere informatie over de hoofdlijnen van het beleid uitgewerkt in een programmaplan, de programmabegroting en de tarieven van de waterschapsbelastingen.

De tarieven 2022 voor de zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de watersysteemheffing worden op 25 november 2021 apart aan het bestuur ter vaststelling aangeboden.

Inzien van de stukken

Vanaf 10 november 2020 kunt u de begroting met bijbehorende stukken digitaal inzien via het Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl (In de linker kolom onder “Externe bijlagen”).

Tot en met 24 november 2021 kunt u de begrotingsstukken tijdens kantooruren ook (digitaal) inzien via de informatiezuil op het kantoor van het Waterschap en Waternet aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam. Het kantoor is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Houdt u daarbij wel rekening met het feit dat de ontvangstruimte van het kantoor een publieke binnenruimte is. Met de geldende COVID-19 maatregelen betekent dit dat u daar een mondkapje moet dragen.

De begroting is ook digitaal in te zien via de website van AGV: www.agv.nl.

Inspraak

Tot en met woensdag 24 november 2021 kunt u schriftelijk uw bedenkingen indienen bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer R.A.R. van Ommeren, van de afdeling Financiën, team Planning en Control, bereikbaar via de Klantenservice van Waternet 0900 93 94 (geen extra belkosten).

 

Amsterdam, 10 november 2021

 

 

Naar boven