Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 1364Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw Buurtidee Hoogheemraadschap van Rijnland 2021

 

Bekendmaking

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 2 februari 2021 het Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw Buurtidee Hoogheemraadschap van Rijnland 2021 vastgesteld.

 

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden (D&H),

gelet op artikel 4 en artikel 5 lid 1 van de Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw Buurtidee

Hoogheemraadschap van Rijnland;

besluiten vast te stellen:

Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw Buurtidee Hoogheemraadschap van Rijnland 2021.

 

 

Artikel 1 Aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in artikel 7 van de Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw Buurtidee Hoogheemraadschap van Rijnland kan worden ingediend in de periode van de dag na de datum van uitgifte van het digitale publicatieblad van het hoogheemraadschap van Rijnland waarin dit besluit is geplaatst tot en met 30 april 2021.

 • 2.

  Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

 

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 75.000,-.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het digitale publicatieblad van het hoogheemraadschap van Rijnland waarin dit besluit is geplaatst.

 

Artikel 4 Werkingsduur

 • 1.

  Dit besluit vervalt op 1 januari 2022.

 • 2.

  Na 1 januari 2022 blijft dit openstellingsbesluit van toepassing op de subsidies die voor 1 januari 2022 zijn verleend of aangevraagd.

 

Artikel 5 Selectiecriteria

Artikel 9, lid 1.k wordt voor dit openstellingsbesluit als volgt ingevuld:

De aandachtsvelden voor 2021 zijn:

 • Microplastics;

 • Groen-blauwe schoolpleinen.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw Buurtidee Hoogheemraadschap van Rijnland 2021.

 

Leiden, 2 februari 2021

Dijkgraaf en hoogheemraden

R.A.M. van der Sande, dijkgraaf

M. Middendorp, secretaris