Ontwerp begroting 2022 Waterschap Vallei en Veluwe ter inzage

 

 

De ontwerp begroting 2022 van Waterschap Vallei en Veluwe ligt van 4 november tot en met 18 november 2021 ter inzage.

 

U kunt de ontwerpbegroting, na het maken van een telefonische afspraak, inzien bij de receptie van het Waterschapskantoor (Steenbokstraat 10 in Apeldoorn, 055 527 29 11). Indien gewenst kan de begroting ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar communicatie@vallei-veluwe.nl.

 

Bedenkingen over de ontwerp begroting kunt u sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn, of via mailadres: info@vallei-veluwe.nl. De bedenkingen moeten uiterlijk 18 november 2021 binnen zijn. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe stelt de begroting en de tarieven op 22 november 2021 vast.

Naar boven