Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025

 

Met ingang van 26 oktober 2021 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 9 november 2021.

 

De begroting c.a. ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

 

Wilt u een geprint exemplaar van de begroting c.a. ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 368.

 

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

Naar boven