Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 12828omgevingsvergunningHAS2021_Z32658 Combinatie Herepoort, wijziging watervergunning

Wijziging op watervergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Op grond van de Keur is op 27 februari 2020 een watervergunning verleend aan Combinatie Herepoort, Pedro de Medinalaan 5a te Amsterdam voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Op 21 september heeft Combinatie Herepoort het verzoek ingediend om de vergunning van 27 september, nummer HAS2020_Z24811, te verlengen tot en met 15 oktober 2023. Reden hiervoor is dat de verleende watervergunning geldig is tot en met 15 oktober 2022, met aftrek van 5 weken vanwege een demping voor het verwijderen van niet gesprongen explosieven, betekent dit dat de demping voor 10 september 2022 moet zijn opgeheven. Ten gevolge van corona, arbeidskrapte en materiaalgebrek wordt de planning ten tijde van de aanvraag van de vergunning niet gehaald. Het verzoek om de watervergunning te verlengen is ingeschreven onder nummer HAS2021_Z32658.

De wijziging op de watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 18 oktober 2021 tot en met 29 november 2021.Het wijzigingsbesluit op de watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).