Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 12607vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterEmmen, onttrekken en lozen grondwater RWZI Emmen

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

waterschap Vechtstromen te Almelo een tijdelijke vergunning te verlenen voor op het terrein van de RWZI te Emmen aan de Dikkewijk OZ 56 te Nieuw-Amsterdam tussen 25 oktober 2021 en 31 december 2022, gedurende circa 30 weken onttrekken van:

 • 1.

  410 m³ grondwater per uur;

 • 2.

  9801 m³ grondwater per dag;

 • 3.

  53.150 m³ grondwater per maand;

 • 4.

  269.350 m³ grondwater gedurende de looptijd van het project.

en het lozen/retourneren van:

 • 1.

  410 m³ grondwater per uur;

 • 2.

  9801 m³ grondwater per dag;

 • 3.

  53.150 m³ grondwater per maand;

 • 4.

  269.350 m³ grondwater gedurende de looptijd van het project.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart 

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-214009.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 12 oktober 2021