Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 12600vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Hoge Zijweg 1 naar Zevenbergseweg te Etten Leur.

Deze aanvraag is ontvangen op 8 oktober 2021 met registratienummer 0652468790 voor het aanleggen van een glasvezelkabeltracé vanaf Hoge Zijweg 1 naar Zevenbergseweg Etten-Leur parallel in en kruisend met de regionale waterkering B97c.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 14 oktober 2021