Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2021, 12467andere vergunningHoogheemraadschap van Delfland – Kennisgeving schouw secundaire watergangen

(polder en boezem)

 

1556464

Het goed onderhouden van watergangen en waterkeringen is van groot belang voor het functioneren van het watersysteem. Eigenaren van gronden op-, of langs watergangen en keringen hebben meestal ook een onderhoudsplicht.

 

Medewerkers van Delfland controleren of het onderhoud is uitgevoerd. Deze controle op de onderhoudsplicht wordt schouw genoemd. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland maken bekend dat vanafmaandag1 november 2021controle plaatsvindt op het gewoon onderhoud van alle secundaire watergangen.

 

Wat wordt van u verwacht:

 

  • u verwijdert, voor de doorstroming, schadelijke begroeiing uit de sloot;

  • u verwijdert al het drijvende en gezonken slootvuil;

  • u onderhoudt oeverconstructies en zorgt dat de oeverlijn in stand blijft;

  • u maait de slootkanten (taluds) indien er sprake is van over- en/of in het water hangende begroeiing;

  • u maakt de duikers schoon, zodat een vrije doorlaat van water mogelijk is;

 

Voor algemene informatie over uw onderhoudsverplichtingen kunt u terecht op de website van Delfland www.hhdelfland.nl/inwoner/wonen-aan-water

 

Informatie over de schouw kan tijdens kantooruren worden verkregen bij het klantcontactcentrum (KCC) van Delfland, tel. (015) 260 8108.