Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2021, 12466andere vergunningHoogheemraadschap van Delfland – Kennisgeving schouw waterkeringen

1556460

Het goed onderhouden van watergangen en waterkeringen is van groot belang voor het functioneren van het watersysteem. Eigenaren van gronden op-, of langs watergangen en keringen hebben meestal ook een onderhoudsplicht.

 

Medewerkers van Delfland controleren of het onderhoud is uitgevoerd. Deze controle op de onderhoudsplicht wordt schouw genoemd. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland maken bekend dat vanaf maandag 25 oktober2021 controle plaatsvindt op het gewoon onderhoud van waterkeringen.

 

Wat wordt van u verwacht:

u maait het gras op de kruin en taluds van de kering;

u verwijdert schadelijke begroeiing, u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld diep wortelende planten;

u bestrijdt dieren die schade toebrengen aan de waterkering zoals van mollen en konijnen;

u herstelt beschadigingen met klei, ontstaan door bijvoorbeeld verkeer, mollen of konijnen.

Voor algemene informatie over uw onderhoudsverplichtingen en de schouw kunt u terecht op de website van Delfland www.hhdelfland.nl/inwoner/wonen-aan-water

 

Informatie over de schouw kan tijdens kantooruren worden verkregen bij het klantcontactcentrum (KCC) van Delfland, tel. (015) 260 8108.