Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 12394vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterEnschede, realiseren steiger/vlonder Brandemaatvijver

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

M. van den Hoeven te Enschede voor het realiseren, hebben en onderhouden van een steiger/vlonder aan de bergingsvijver (Brandemaatvijver; watervlakte WV/20130107/1).

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

Ter inzage

De vergunning en bijhorende stukken treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’ en zijn daar te downloaden.

De vergunning en bijhorende bijlagen liggen tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 7 oktober 2021