Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 12368omgevingsvergunningHAS2021_Z32606 Bork Sloopwerken B.V.

Watervergunning voor het slopen van een woning in de zonering van de regionale waterkering van het Slochter Ae ter plaatse van Slochter Ae 9 te Woudbloem.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Bork Sloopwerken B.V., Zwartschaap 46 te STUIFZAND voor het slopen van een woning in de zonering van de regionale waterkering van het Slochter Ae ter plaatse van Slochter Ae 9 te Woudbloem.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 13 oktober 2021 tot en met 24 november 2021. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).