Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 12324omgevingsvergunningHAS2021_Z32536 

Watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk binnen de zonering van een hoofdwatergang nabij de Rondgang te Gieten.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Destin Blue b.v., 't Witzand 14 te Eext voor het plaatsen van een hekwerk binnen de zonering van een hoofdwatergang nabij de Rondgang te Gieten.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 12 oktober 2021 tot en met 23 november 2021.De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).