Toestemming voor aanleg inname en retourleiding vanaf Oosterschelde naar terrein Kingfish Zeeland B.V. aan Oost Zeedijk 13 in Kats

Waterschap Scheldestromen heeft een watervergunning en een ontheffing wegen verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het aanleg van een inname en een retourleiding door middel van twee gestuurde boringen vanaf de Oosterschelde en uitkomende op het terrein van de firma Kingfish Zeeland B.V. aan Oost Zeedijk 13 in Kats. De vergunning en de ontheffing zijn geregistreerd onder zaaknummer WV121.0823.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een vergunning/ontheffing wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning of ontheffing?

U kunt het waterschap tot 9 november 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het waterschapskantoor bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het waterschap https://scheldestromen.nl/contact. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 246 1000.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 60 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven