Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 11787omgevingsvergunningHAS2021_Z32405 Enexis Netbeheer B.V.

Watervergunning voor het aanpassen van zonder toestemming aangebrachte werken nabij Schaaphok.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Enexis Netbeheer B.V., Curielaan 4 te Drachten-Azeven voor Het aanpassen van zonder toestemming aangebrachte werken nabij Schaaphok.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 22 september 2021 tot en met 3 november 2021.De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).