Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 11785omgevingsvergunningHAS2021_Z32370 Staatsbosbeheer

Watervergunning voor het verhogen en verbreden van een aantal dammen met duikers binnen de zonering van de kering van de Westerwoldsche Aa nabij Wedde.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Staatsbosbeheer, Postbus 333 te GRONINGEN voor het verhogen en verbreden van een aantal dammen met duikers binnen de zonering van de kering van de Westerwoldsche Aa nabij Wedde.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 21 september 2021 tot en met 2 november 2021.De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).