HAS2021_Z31735 N.V. Waterbedrijf Groningen

Watervergunning voor het verleggen van een drinkwaterleiding binnen de zonering van de kering van het afwateringskanaal van Duurswold tussen Steendam en Tjuchem.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan N.V. Waterbedrijf Groningen, Griffeweg 99 te GRONINGEN voor het verleggen van een drinkwaterleiding binnen de zonering van de kering van het afwateringskanaal van Duurswold tussen Steendam en Tjuchem.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 20 september 2021 tot en met 1 november 2021.De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven