Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 11757omgevingsvergunningHAS2021_Z31713 Enexis Netbeheer B.V.

Watervergunning voor het verleggen van kabels en leidingen binnen de zonering van het afwateringskanaal van Duurswold tussen Steendam en Tjuchem.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Enexis Netbeheer B.V., Remmingweg 45 te Almere voor het verleggen van kabels en leidingen binnen de zonering van het afwateringskanaal van Duurswold tussen Steendam en Tjuchem.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 20 september 2021 tot en met 1 november 2021.De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).