Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 11570omgevingsvergunningHAS2021_Z32382 Gemeente Assen

Watervergunning voor het verplaatsen van een bestaande fietsbrug nabij de Haar te Assen.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan: Gemeente Assen, Postbus 30018 te ASSEN voor het verplaatsen van een bestaande fietsbrug nabij de Haar te Assen.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 21 september 2021 tot en met 2 november 2021.De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien.

Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s.

In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).