Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2021, 11224omgevingsvergunningHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor de verwijdering van 1 lagedruk leiding, Waterigeweg 31 3703CM Zeist (code HDSR79806)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor de verwijdering van 1 lagedruk leiding, Waterigeweg 31 3703CM Zeist.

Deze aanvraag is ontvangen op 2 september 2021 en geregistreerd onder zaak 79806 (OLO nummer 6346169)

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. Vergunningen die worden verleend worden gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Ons kantoor is vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gesloten.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Houten, 8 september 2021