Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 11055omgevingsvergunningHAS2021_Z31889

Watervergunning voor het aanbrengen van twee dammen met duikers in het Borgercompagniesterdiep nabij de spoorwegkruising te Sappemeer.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan: Prorail B.V., Postbus 2038 te UTRECHT voor het aanbrengen van twee dammen met duikers in het Borgercompagniesterdiep nabij de spoorwegkruising te Sappemeer.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 6 september 2021 tot en met 18 oktober 2021.De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met een van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).