Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2021, 10998vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn (code HDSR79618)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd om te mogen varen op de Kromme Rijn met een benzine motor, op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Deze aanvraag is ontvangen op 30 augustus 2021 en geregistreerd onder zaak HDSR79618.

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u nog geen bezwaar indienen, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. Vergunningen die worden verleend worden gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Ons kantoor is vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gesloten.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Houten, 2 september 2021