Maatwerkvoorschriften voor het lozen van hemelwater afkomstig Groningen Airport Eelde N.V.

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft maatwerkvoorschriften gesteld op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van hemelwater met stoffen en mengsels en het lozen van hemelwater met een lagere pH-waarde afkomstig van de start- en landingsbanen en taxibanen van Groningen Airport Eelde N.V., Machlaan 14a te Eelde.

Terinzagelegging

Het besluit met de maatwerkvoorschriften en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 september 2021 tot en met 18 oktober 2021 op werkdagen tijdens kantooruren bij:

- waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

- gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries.

Het besluit met het maatwerkvoorschrift vindt u ook op onze internetsite (www.hunzeenaas.nl) bij “Zelf regelen / Gepubliceerde watervergunningen”.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een bezwaar indienen.

Een bezwaarschrift dient u in door een brief te sturen aan het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij het waterschap ontvangen zijn. Deze termijn begint op de dag na verzending van het besluit.

In uw bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende gegevens op:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;

 • 3.

  het besluit waartegen uw bezwaar zich richt, de datum waarop dit besluit is genomen en eventueel een kopie van het besluit;

 • 4.

  de reden van uw bezwaar;

 • 5.

  uw handtekening.

Meer informatie hierover vindt u ook in de brochure Bezwaar en Beroep die u via onze internetsite kunt downloaden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Annette Geesken- Oosterveld (tel. 0598-693800).

Naar boven