Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 10818omgevingsvergunningToestemming voor aanleg van een drainagesysteem langs spoorbaan ter plaatse van Station Middelburg

Waterschap Scheldestromen heeft een watervergunning verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het aanleggen van een drainagebergingssysteem langs de spoorbaan ter plaatse van Station Middelburg. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer WV121.0885.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt het waterschap tot 1 oktober 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het waterschapskantoor bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het waterschap https://scheldestromen.nl/contact. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 246 1000.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 60 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.