tijdelijke ontheffing wegen voor het plaatsen van vlaggenmasten ten behoeve van herdenking Spoor Mechelen-Terneuzen.

Waterschap Scheldestromen heeft een tijdelijke ontheffing wegen verleend voor het plaatsen van vlaggenmasten ten behoeve van herdenking Spoor Mechelen-Terneuzen. De locaties liggen tussen Clinge en Terneuzen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OW121.0208.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een ontheffing wegen wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de ontheffing wegen?

U kunt het waterschap tot 6 oktober 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de ontheffing wegen. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de ontheffing wegen tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de ontheffing wegen per e-mail opvragen via wegen@scheldestromen.nl onder vermelding van zaaknummer OW121.0208. Op afspraak kunt u de documenten op papier inzien in het waterschapskantoor. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het waterschap ttps://scheldestromen.nl/contact. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u een e-mail sturen naar wegen@scheldestromen.nl. Als u geen contact per e-mail kunt opnemen kunt u in het uiterste geval bellen naar telefoonnummer 088 - 246 1000.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 60 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven