Aanvraag vergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater aan Gemaalweg 2 in Rilland

Waterschap Scheldestromen heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het tijdelijk onttrekken van grondwater aan de Gemaalweg 2 in Rilland. Het werk is nodig om een leiding op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te vervangen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WV121.1055.

Waarom publiceert Waterschap Scheldestromen dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Het waterschap heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 12 augustus 2021. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk 7 oktober 2021 een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert het waterschap een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met het waterschap. Dit kan via het telefoonnummer 088-2461000.

Naar boven