Aanvraag ontheffing wegen voor het maken van uitwegen op Lampsinsdijk en Nooddijk te Nieuwvliet.

Waterschap Scheldestromen heeft een aanvraag voor een ontheffing wegen ontvangen. De ontheffing is aangevraagd voor het maken van uitwegen op Lampsinsdijk en Nooddijk te Nieuwvliet. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW121.0213.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een ontheffing wegen wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om op of nabij een waterschapsweg iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag van de ontheffing?

Waterschap Scheldestromen heeft de aanvraag voor een ontheffing ontvangen op 27 juli 2021. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk 21 september 2021 een besluit. Als de ontheffing wordt verleend, publiceert waterschap Scheldestromen een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de ontheffing bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de ontheffing?

U kunt nu alvast de aanvraag van de ontheffing bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met waterschap Scheldestromen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 246 1000.

 

Naar boven