Ter inzage: Ontwerpvergunning wijziging legger met betrekking tot een gedeelte van watergang Afwatering van Manschot (met code GRS10.115) vanaf de Wormskampweg tot aan de Luikenhuisweg te Winterswijk

Ten behoeve van afwatering van watergang GRS10.115 van Landbouwbedrijf Elsinghorst te Winterswijk Meddo is een vergunning op grond van de Waterwet vereist van Waterschap Rijn en IJssel ingevolge de verordening van Waterschap Rijn en IJssel.

De wijziging van de waterwetvergunning uit 2010 heeft betrekking op het volgende aspect:

- De afwatering en onderhoud van watergang GRS10.115.

Waterschap Rijn en IJssel is voornemens om de daartoe vereiste watervergunning te verlenen.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 24 augustus 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314 – 369 369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpvergunning? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dit noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode van 24 augustus 2021 tot en met 4 oktober 2021 hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan: Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, t.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem, info@wrij.nl. Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpvergunning wijziging legger met betrekking tot een gedeelte van watergang Afwatering van Manschot’ te vermelden.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met de unit Vergunningverlening en Handhaving op bovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen door het college van een reactie voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd wordt de vergunning dan ook definitief verleend.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverleningen Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369 369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

Naar boven