Toestemming voor het verwijderen en aanleggen van een waterleiding in de Rapenburgweg in Meliskerke

Waterschap Scheldestromen heeft een ontheffing verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het verwijderen en aanleggen van een waterleiding in de Rapenburgweg in Meliskerke.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een ontheffing wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de toestemming?

U kunt het waterschap tot 24 september 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de toestemming. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de toestemming tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de toestemming in het waterschapskantoor bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het waterschap https://scheldestromen.nl/contact. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 246 1000.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 60 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven