Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 9976Plannen | overigStart inspraakperiode ontwerp-projectplan ‘Verbetering waterhuishouding IJsselveld over de Vaart’.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 25 augustus 2020 het ontwerp-projectplan voor het project ‘Verbetering waterhuishouding IJsselveld over de Vaart’ vastgesteld. In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren. Het college heeft besloten het ontwerp-projectplan ter inzage te leggen.

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen digitaal inzien van 7 september 2020 tot en met 19 oktober 2020 via de website van het waterschap:

https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/linschoterwaard/

Het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen zijn in verband met de Corona-crisis niet in te zien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Inspraak

U kunt gedurende een periode van 6 weken uw zienswijze op het ontwerp-projectplan indienen. Dit kan per e-mail via arjan.koerhuis@hdsr.nl of schriftelijk via het onderstaande adres. U heeft hiervoor de tijd tot en met 19 oktober 2020.

Postadres:Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden t.a.v. Arjan Koerhuis Postbus 550 3990 GJ Houten

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de zienswijze in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectbeheerder Arjan Koerhuis, tel. (030) 634 5837, e-mail arjan.koerhuis@hdsr.nl

 

Houten, 7 september 2020