Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2020, 988Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een tertiaire watergang, nabij Winsumerstraatweg 7 te Winsum.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Zwartenkot, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.