HAS2020_Z25678 Enexis Netbeheer B.V.

Curielaan 4 te DRACHTEN-AZEVEN

Watervergunning voor het uitvoeren van 6 gestuurde boringen onder waterstaatswerken ten noorden van Woudbloem.

Op grond van de Keur 2010 is een watervergunning verleend aan: Enexis Netbeheer B.V., Curielaan 4 te DRACHTEN-AZEVEN voor het uitvoeren van 6 gestuurde boringen onder waterstaatswerken ten noorden van Woudbloem.

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 4 september 2020 tot en met 16 oktober 2020 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met een van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing, telefoonnummer: 0598-693800.

 

Naar boven