Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 9678Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Ter inzagelegging ontwerp Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen

 

Dossiernummer 1930

Het college van Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft op 25 augustus 2020 besluit tot vaststelling van de ‘Ontwerp Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen’ genomen.

Met de beleidsregel worden de voorwaarden voor werkzaakheden in regionale waterkeringen, polderkaden en landscheidingen, die nu zijn beschreven in een drietal beleidsregels, geactualiseerd en samengevoegd in één document.

Gelijktijdig met de vaststelling van de ‘Ontwerp Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen’ is ook de ‘Ontwerp partiele wijziging Beleidsregel Steigers’ vastgesteld. Dit stuk is separaat bekendgemaakt.

Procedure

De Ontwerp Beleidsregel kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de ontwerp Beleidsregel en de bijbehorende stukken, gedurende de inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop de Ontwerp Beleidsregel ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de afdelingsmanager Regulering en Planadvisering, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze Ontwerp Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen '. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.